Öğrenci İşleri : 0 (362) 312 19 19 -6106
Dekanlık : 0 (362) 312 19 19 -6100

Teşekkür Belgesi Takdim Töreni

Yazar: ilahiyatfakultesi | Tarih: 4 Haziran 2024

İlahiyat Fakültesi konferans salonunda “Hitabet ve Meslekî Uygulama” dersi “Değer-lendirme ve Teşekkür Belgesi Takdim Töreni” düzenlendi. Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa KARA’nın koordinatörlüğünde ve Samsun İl Müftülüğü vaizlerinin rehberliğinde yürütülen “Hitabet ve Meslekî Uygulama” dersi “Değerlendirme ve Teşekkür Belgesi Takdim Töreni”ne Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep DEMİR, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU ve Dr. Öğr. Üyesi Elif SOBİ, öğretim üye-leri Prof. Dr. Osman ŞAHİN, Doç. Dr. Ali YÜKSEK, Doç. Dr. Mustafa KARA, Dr. Öğr. Üyesi Osman BOSTAN, Samsun İl Müftülüğü vaizleri ile fakültemiz 3. sınıf öğrencileri katıl-dı. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep DEMİR, yaptığı konuşmada “Hitabet ve Meslekî Uygulama” dersinin İlahiyat Fakültesi öğrencileri açısından önemi üzerinde durdu. Dekan Demir, bu dersin hiçbir İlahiyat fakültesinde bu kadar ciddi bir şekilde yürütülmediğini, sade-ce bizim fakültemizde öğrencilerimizin camilerde vaaz verdiğini, hutbe okuduğunu ve namaz kıldırdığını bunun yanında cenaze yıkadıklarını ifade etti. Bunun ise son derece önemli oldu-ğunu zira “işitirsem unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim” mottosunun önemli olduğunu kaydetti. “Hitabet ve Meslekî Uygulama” dersi koordinatör öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa KARA, “Hitabet ve Meslekî Uygulama” dersinin işleyişi hakkında bilgi verdi ve geçmişte yaşanan bazı tecrübelerden söz etti. Samsun İl Müftülüğü Vaizi Emine İPEKDAL, müftülük hizmetlerini tanıtan bir sunum yaptı. Samsun İl Müftülüğü Uzman Vaizi Hacı Meh-met AKDOĞAN da yaptığı sunumda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teşkilat yapısını tanıttı. Daha sonra koordinatör öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa KARA’ ya ve uygulama rehberi vaiz-lere fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Recep DEMİR ve öğretim üyeleri tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi. Tören, programa katılanlara yemek ikramı ile sona erdi.