Öğrenci İşleri : 0 (362) 312 19 19 -6106
Dekanlık : 0 (362) 312 19 19 -6100

Tebrik Mesajı - Doktora Öğrencisi Sema DİNÇ

Yazar: ilahiyatfakultesi | Tarih: 15 Eylül 2022

Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen lll. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması'nda Prof.Dr. Ahmet ÇAKIR'ın danışmanlığını yaptığı doktora öğrencimiz Sema DİNÇ'in "Kutbüddîn Şîrâzî'nin Dürretü't-Tâc'ındaki Mûsikî Bölümünün İncelemesi" adlı tezi teşvik ödülüne layık görülmüştür.

https://muhammedihsanoguz.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/kariyer-haber-ve-duyurular/duyurular/3395-lll-muhammed-ihsan-oguz-ilahiyat-arastirmalari-yarismasi-sonuclari-belli-oldu