Öğrenci İşleri : 0 (362) 312 19 19 -6106
Dekanlık : 0 (362) 312 19 19 -6100

Akademik Söyleşiler IV - Kötülük Problemi

Yazar: ilahiyatfakultesi | Tarih: 18 Mayıs 2022

Akademik Söyleşiler programı kapsamında Prof. Dr. Metin YASA, “Kötülük Problemi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Arş. Gör. Beyza Nur ÇAVUŞ’un üstlendiği sunumda hocamız, üzerine uzun yıllar çalışmalar yapmış olduğu din felsefesi disiplininin temel problemlerinden biri olan kötülük problemini ana hatlarıyla ve sade üslubuyla anlattı. Kötülük problemine açıklayıcı bir giriş yaptıktan sonra sorunu sunum, çözüm ve durum yönleriyle ele almanın önemine vurgu yaptı. Sorunun iki temel yaklaşımla ele alınmasına yer verdikten sonra; ateizm odaklı tartışmanın sonunda bireyi ateizme iletmese bile ontolojik agnostisizme ve epistemolojik septisizme yönlendirebileceğini dillendirdi. Ayrıca teizm kaynaklı çözümlerinin yetersiz olduğunu ifade ederek bu yetersizlik üzerinden, teolojik fideizme ve bilimsel deizme düşülebileceği görüşlerine yer verdi. Tanrı-merkezli bir kötülük soruşturmasının yanında insan-merkezli bir kötülük soruşturmasının meseleyi çok yönlü bir alana taşıyacağını belirten Yasa, nihayetinde tartışmanın Panenteizm üzerinden yapılmasını önerdi. Hocamızın sunumunun ardından Akademik Söyleşiler programı, katılan hocalarımızın soruları üzerinden devam etti.