İdari Personel

Unvanı Görevi Adı Soyadı Dahili
Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri Ahmet AKYOL 6104
Memur Özel Kalem Seda BİLGİN 6100
Bilgisayar İşletmeni Evrak Kayıt, Personel İbrahim TİRYAKİ 6105
Bilgisayar İşletmeni Öğrenci İşleri Filiz GEYİK 6106
Memur Öğrenci İşleri Nevin EKER 6106
Bilgisayar İşletmeni Enstitü Sekreterliği Fatma SEZGİN 6137
Teknisyen Yardımcısı Enstitü Sekreterliği Ayşe KOCABAŞ 6137
Bilgisayar İşletmeni Personel İşleri Hasan ANAKÖK 6105
Bilgisayar İşletmeni Tahakkuk-Ek Ders Murat YUMUT 6107
Bilgisayar İşletmeni Taşınır-Satınalma Ayhan BENLİ 6107
Hizmetli Evrak Kurye Dilaver ÇANKAYA 6059
Sözleşmeli Personel Teknisyen Murat KARAMAN 6190
Teknisyen Teknisyen Cemalettin IRMAK 6109
Teknisyen Teknisyen Yaşar İNCE 6109
Bilgisayar İşletmeni Fotokopi Mehmet BOZKURT 6059
Sözleşmeli Personel Dekanlık Kader TAŞDEMİR 6111
Sözleşmeli Personel 1.Kat Görevlisi Adem GÖKTAŞ 6111
Sözleşmeli Personel 1.Kat Görevlisi Yaşar YALÇINKAYA 6111
Sözleşmeli Personel 1.Kat Görevlisi Recep ARSLAN 6111
Sözleşmeli Personel 2.Kat Görevlisi Serdar YILDIZ 6138
Bilgisayar Teknisyeni WEB, Bilişim İbrahim USTA