2018-19 Eğitim Öğretim Yılı Felsefe Atölyesi

Yazar: iusta | Tarih: 28 Mayıs 2019

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın ilahiyat fakültesi öğrencilerinin akademik başarılarına ve kültürel etkinliklerine katkı sağlamak amacıyla 2018-2019 Akademik Yılı başında hayata geçirdiği atölye faaliyetleri kapsamında “Felsefe Atölyesi” de gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğünü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan ATSIZ’ın; haftalık workshop çalışmalarını ise Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞRAMACI’nın yürüttüğü atölye, 26 Ekim 2018 – 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında toplam 48 saat olarak hayata geçirildi.

Bilgi ağırlıklı sunumlar yerine katılımcı bir yorum faaliyetini esas alan atölyede, felsefi yazma pratiğinin imkan ve sınırlılıkları uygulamalı olarak tartışıldı ve katılımcıların her birinin felsefi yazma pratiğinin tüm süreçlerini birebir tecrübe etmesi hedeflendi.

Atölyede yazı faaliyetlerine ek olarak ayrıca güz ve bahar döneminde dünya sinemasından birer filmin felsefi yorumu katılımcılarla birlikte gerçekleştirildi. Bu kapsamda yönetmenliğini Gabriel Axel’in yaptığı Babette’s Feast (Babette’in Şöleni) filmi ile yönetmenliğini Andrey Zvyagintsev’in yaptığı The Banishment (Sürgün) filmi, tikel-tümel, özcülük – hakikate açıklık, feminizm, ataerkillik, yabancılaşma, pratik hayat felsefesi (phronesis) gibi pek çok felsefi kavram ve tartışmaya referansla yorumlandı.

17 Mayıs 2019 Cuma günü son buluşması gerçekleştirilen atölyenin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Katılımcıların atölye süresince gerçekleştirdikleri yazma pratiğinin ürünlerinin 2019-2020 Akademik Yılı başında bir fanzine dönüştürülerek ilgililerin yorumuna sunulacağı öğrenildi.