Amaç ve Hedeflerimiz

Fakültemiz, içinde yetiştiği bilimsel ve kültürel ortamın farkında olan, en iyi şekilde bilgi birikimiyle donanmış, okuyan-sorgulayan, eleştirel düşünce yeteneği gelişmiş, bilişim çağının getirilerinden faydalanmasını bilen, alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, toplumumuzun dini ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayacak nitelikte ilahiyatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İlahiyat alanında yaptığımız çalışmalarla bilgi birikimine katkı sağlamayı, ülkemizin dini, ahlaki ve kültürel sorunlarını tanıyıp, onlara yönelik işlevsel düzeyde cevaplar üretmeyi, ülkemizi akademik düzlemde en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlamaktayız.