VII. Din Felsefesi Kongresi


VII. Din Felsefesi Kongresi & Din Felsefesi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı “Gençliğin Değerlerini Tehdit Eden Postmodern Akımlar” temasıyla 06-07 Ekim 2017 tarihlerinde fakültemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
 
Kongre Programı için tıklayınız.
 
Kongre Gerekçesi:
 
Birbiriyle bağlantılı spiritualizm, rölativizm, agnostisizm, pozitivizm, deizm ve ateizm gibi kimi postmodern akımlar, bilimsel gündeme taşınmayı ve farklı açılardan tartışılmayı hak eden bir öz taşır. Bu açılardan biri de gençliğin değerlerini tehdit etmede buluştukları ortak paydadır.
            Bilindiği gibi, sözü edilen postmodern akımlar, meydan okuyucu özleri gereği, gençliğin değerlerini tehdit edecek ve risk oluşturacak bir konuma sahiptir. Bu nedenle, düzenlediğimiz VII. Din Felsefesi Kongresi’nin temel bir amacı, ilgili akımların neden oldukları tehdit ve riskleri ve bunun karşısında üretilecek çözüm önerilerini ve bağlayıcılık derecelerini teolojik ve felsefi açıdan tartışmaktır.
Doğrusu, gençliğin değerleri söz konusu olduğunda, sözgelimi, spiritualizm hangi boşluktan girer, rölativizm neyi amaçlar, agnostisizm ne tür bir söylemi öne çıkarır, pozitivizm nereden beslenir, deizm hangi çıkarı önceler, ateizm ne tür bir veriden hareket eder türü soruların tartışılması gerektiği gerçeği göz ardı edilemeyecek kadar net görünmektedir.
VII. Din Felsefesi Kongresi’nde, tüm bu postmodern akımların gençliğin değerlerini tehdit bağlamında oluşturdukları soruların, deyim yerindeyse ilgili akımların kılcal damarlarına inilerek, tartışılması ve bir sonuca bağlanması gerektiğini uygun bulduk.
Bu vesileyle kongreye göstereceğiniz ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.