Prof. Dr. Nihat Dalgın: “İslam Medeniyetine Karşı İç Tehditler”


Geleneksel Çarşamba konferansları kapsamında 25.10.2017 tarihinde fakültemiz öğretim üyesi ve Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın’ı konuk ettik. Hocamız “İslam Medeniyetine Karşı İç Tehditler” başlıklı sunumunu İlahiyat Fakültesi konferans salonunda öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdi.
 
Kimliğimizi Koruyabilmemiz İçin, Bize Tevarüs Eden İslam Medeniyetinin Simgelerine Sahip Çıkmalıyız!
 
İslam medeniyetinin karakteristik özelliklerine değinen Prof. Dr. Nihat Dalgın, dünyaya gelen her insanın borçsuz, suçsuz olarak doğduğu düşüncesi, tevhid inancı, dini seçme özgürlüğü gibi İslam dinindeki temel değerlere atıfta bulundu.
 
İslam medeniyetine karşı iç tehditleri sıralayan Prof. Dr. Nihat Dalgın, Yüce Allah’ın bazı sıfatlarını insanlara yakıştırmanın tevhid akidesiyle çeliştiğini, bunun da İslam medeniyetine karşı bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
 
Sünnetin Kur’ân’a Olan İhtiyacından Fazla, Kur’ân’ın Sünnete İhtiyacı Vardır
 
Dinin anlaşılmasında sünnetin fonksiyonunu vurgulayan Prof. Dr. Nihat Dalgın, İslam medeniyetinin ikinci temel kaynağı olan sünneti/hadisi göz ardı etmenin iç tehditlerden olduğunu söyledi.
 
Medeniyet tarihinde tartışmaya ihtiyaç dahi duyulmayan bazı konuları tartışmaya açmanın iyi niyet ya da araştırma güdüsü taşımadığının altını çizen Prof. Dr. Nihat Dalgın, söz konusu tartışmaların olumsuz yönlerine değinerek bunların din adamlarının itibar kaybetmesi ile sonuçlandığını belirtti.
 
Hocamız, “medeniyetimizi iyi tanımalı, çağdaş sorunlara çözüm ararken medeniyetimizin kendi iç dinamiklerinden faydalanmalı, düşünce dünyamıza hâkim olan kavramlara dikkat etmeli, medeniyetimizi iç ve dış tehditlere karşı korumalıyız” diyerek sözlerini sonlandırdı.