İLİTAM Öğrencilerimiz İçin DUYURU


Üniversitemizin İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 23.Maddesine göre "Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır."

Bu sebeple İLİTAM Programı öğrencilerimiz, ders seçimlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ve aşağıda tablo halinde gösterilen AKTS sınırlamalarına uymak durumundadır.

Önemle duyurulur.
 
GANO'su
0,00 - 1,79 arasında olan öğrenciler en fazla  30  AKTS’lik ders alabilirler.
1,80 - 2,49 arasında olan öğrenciler en fazla  36  AKTS’lik ders alabilirler.
2,50 - 2,99 arasında olan öğrenciler en fazla  40  AKTS’lik ders alabilirler.
3,00 - 3,49 arasında olan öğrenciler en fazla  42  AKTS’lik ders alabilirler.
3,50 - 4,00 arasında olan öğrenciler en fazla 45  AKTS’lik ders alabilirler.