İlahiyat Programı Yeni Lisans Müfredatı


İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT YENİ LİSANS PROGRAMI

PDF dosyası için tıklayınız.
HAZIRLIK SINIFI / BİRİNCİ DÖNEM
Kodu Dersin Adı T U K  
Haz101 Arapça Bilgisi I 8 0 8  
Haz103 Arapça Okuma Anlama I 8 0 8  
Haz107 Arapça Sözlü Anlatım I 2 2 3  
Haz109 Arapça Yazım Teknikleri I 2 0 2  
Haz111 Arapça Yazılı Anlatım I 2 2 3  
TOPLAM     24  
 
HAZIRLIK SINIFI / İKİNCİ DÖNEM
Kodu Dersin Adı T U K  
Haz102 Arapça Bilgisi II 8 0 8  
Haz104 Arapça Okuma Anlama II 8 0 8  
Haz108 Arapça Sözlü Anlatım II 2 2 3  
Haz110 Arapça Yazım Teknikleri II 2 0 2  
Haz112 Arapça Yazılı Anlatım II 2 2 3  
TOPLAM     24  
 
I.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ATA101 Atatürk İlk. ve İnk. Tr. I 2 0 2 1
İLH101 Kur’an Okuma ve Tecvit I 2 0 2 3
İLH103 İslam İnanç Esasları 2 0 2 3
İLH105 Tefsir Tarihi ve Usulü I 2 0 2 4
İLH107 Hadis Tarihi ve Usulü I 2 0 2 4
İLH109 Siyer 2 0 2 3
İLH111 Osmanlı Türkçesi 2 0 2 3
İLH113 Türk Din Musikisi (Nazariyat) 2 0 2 3
İLH115 Arap Dili ve Edebiyatı I 2 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2 1
YDİ101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
TOPLAM     22 30
 
II.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ATA102 Atatürk İlk. ve İnk. Tr. II 2 0 2 1
İLH102 Kur’an Okuma ve Tecvit II 2 0 2 3
İLH104 İslam İbadet Esasları 2 0 2 3
İLH106 Tefsir Tarihi ve Usulü II 2 0 2 4
İLH108 Hadis Tarihi ve Usulü II 2 0 2 4
İLH110 Mantık 2 0 2 3
İLH112 İslam Tarihi I 4 0 4 6
İLH114 Arap Dili ve Edebiyatı II 2 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2 1
YDİ102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
TOPLAM     22 30
 
III.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İLH201 Kur’an Okuma ve Tecvit III  2 0 2 3
İLH203 Arap Dili ve Edebiyatı III 2 0 2 3
İLH205 Tefsir I 2 0 2 3
İLH207 Hadis I 2 0 2 3
İLH211 İslam Ahlak Esas. ve Felse. 2 0 2 2
İLH213 Din Psikolojisi 3 0 3 4
İLH215 İslam Tarihi II 2 0 2 3
İLH217 Türk İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 3
İLH219 Dinler Tarihi I 2 0 2 3
İLH221 İslam Hukuk Usulü I 2 0 2 3
TOPLAM     21 30
 
IV.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İLH202 Kur’an Oku. ve Tecvit IV 2 0 2 3
İLH204 Arap Dili ve Edebiyatı IV 2 0 2 3
İLH208 Kelam Tarihi 2 0 2 2
İLH210 Din Sosyolojisi 3 0 3 3
İLH212 Din Eğitimi 2 0 2 2
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 2 0 2 3
İLH216 Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 2
İLH218 Tefsir II 2 0 2 3
İLH220 Hadis II 2 0 2 3
İLH222 Dinler Tarihi II 2 0 2 3
İLH224 İslam Hukuk Usulü II 2 0 2 3
TOPLAM     23 30
 
V.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İLH301 Kur’an Okuma ve Tecvit V 2 0 2 4
İLH305 Sistematik Kelam I 4 0 4 4
İLH307 Tasavvuf I 2 0 2 4
İLH309 Tefsir III 2 0 2 3
İLH311 Hadis III 2 0 2 3
İLH313 Arap Dili ve Edebiyatı V 2 0 2 2
İLH315 İslam Hukuku I 2 0 2 3
Alan Seçmeli (1.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH339 Ney Eğitimi 2 0 2 2
İLH333 Din Bilim İlişkisi 2 0 2 2
İLH335 İlahiyatçılık Meslek Ahlakı 2 0 2 2
İLH347 Kelam Okulları 2 0 2 2
İPF301 Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2 2
Alan Seçmeli (2.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH337 Hz. Peygamber’in Gençl.İlet. 2 0 2 2
İLH343 Kur’an Tercüme Teknikleri 2 0 2 2
İLH345 Klasik Fıkıh Metinleri 2 0 2 2
İLH355 Din Antropolojisi 2 0 2 2
İLH359 Balkan Dilleri (Boşnakça, Hırv. ve Slav.) I 2 0 2 2
İPF303 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 2
Alan Seçmeli (3.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH341 Klasik Ebru Sanatı 2 0 2 3
İLH357 Karşılaştırmalı Peygamberler Tarihi 2 0 2 3
İLH349 Hadisleri Anl.ve Yoruml.Yöntem 2 0 2 3
İLH351 Arapça Çeviri Teknikleri 2 0 2 3
İPF305 Öğretim Tekn. ve Materyal Tasarımı 2 2 3 3
TOPLAM       30
 
VI.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İLH304 Sistematik Kelam II 2 0 2 2
İLH306 Tasavvuf II 2 0 2 2
İLH308 Felsefe Tarihi 4 0 4 4
İLH310 Kur’an Okuma ve Tec. VI 2 0 2 2
İLH312 Tefsir IV 2 0 2 2
İLH314 Hadis IV 2 0 2 2
İLH316 İslam Hukuku II 2 0 2 2
İLH318 Arap Dili ve Edebiyatı VI 2 0 2 2
İLH322 Hitabet ve Mesleki Uygul. I 2 0 2 4
İLH324 Bilimsel Araştırma Teknikleri 2 0 2 2
Alan Seçmeli (1.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH334 Türkiye’de Din Eğit.Sorunları 2 0 2 2
İLH338 Hz. Peygamber’in Savaşları 2 0 2 2
İLH342 Dini Musiki 2 0 2 2
İLH356 Balkan Dilleri (Boşnakça, Hırv. ve Slav.) II 2 0 2 2
İPF302 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 2
Alan Seçmeli (2.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH336 Şükür ve Kanaat Psikolojisi 2 0 2 2
İLH344 Hadiste Metin Tenkidi 2 0 2 2
İLH346 Kur’an’da Ana Konular 2 0 2 2
İLH352 Halk İnançları 2 0 2 2
İLH360 İslam ve Batı 2 0 2 2
İPF304 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 2 2
Alan Seçmeli (3.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH332 İslam Eğitim Tarihi 2 0 2 2
İLH340 Epigrafi-Paleografi 2 0 2 2
İLH348 Günümüz Ebru Sanatı 2 0 2 2
İLH358 Dinler Arası İlişkiler 2 0 2 2
İPF306 Sınıf Yönetimi 2 0 2 2
TOPLAM     28 30
 
VII.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 3 0 3 4
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi I 2 0 2 3
İLH407 Din Hizmet. Rehb. ve İletş. 2 0 2 4
İLH411 Kur’an Okuma ve Tec. VII 2 0 2 4
İLH413 İslam Hukuku III 2 0 2 4
İLH415 Hitabet ve Mesleki Uygulama  II 2 0 2 4
Alan Seçmeli (1.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH437 Yetişkin Din Eğitimi 2 0 2 2
İLH433 Değerler Eğitimi 2 0 2 2
İLH441 Türk İslam Edebiyat. Kaynakl. 2 0 2 2
İPF401 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 2
Alan Seçmeli (2.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH445 Günümüz Kelam Problemleri 2 0 2 3
İLH457 Karşılaştrmalı Kutsal Metinler 2 0 2 3
İLH449 Klasik Hadis Metinleri 2 0 2 3
İPF403 Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 3 3
Alan Seçmeli (3.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH435 İslam Bil.Anlama ve Yoruml. 2 0 2 2
İLH443 İslamiyet’in Yayılış Tarihi 2 0 2 2
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 2 0 2 2
İLH451 Tasavvuf Problemleri 2 0 2 2
İLH439 Din-Sanat İlişkisi 2 0 2 2
İLH455 Mitolojiye Giriş 2 0 2 2
İLH431 Küreselleşme ve Din 2 0 2 2
TOPLAM       30
 
VIII.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi II 2 0 2 5
İLH404 Din Felsefesi 3 0 3 6
İLH412 Kur’an Okuma ve Tec. VIII 2 0 2 5
İLH414 İslam Hukuku IV 2 0 2 5
Alan Seçmeli (1.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH432 Ruh Sağlığı ve Din 2 0 2 3
İLH434 Yeni Dini Hareketler 2 0 2 3
İLH450 Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 2 3
İLH456 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 0 2 3
İPF402 Rehberlik  2 0 2 3
Alan Seçmeli (2.Grup) (Aşağıdakilerden Bir Ders Seçilecektir)
İLH436 Günümüz Felsefe Akımları 2 0 2 3
İLH442 Günümüz Hadis Problemleri 2 0 2 3
İLH444 Hz. Peygamber ve Liderlik 2 0 2 3
İLH452 Makamla Kur’an Okuma 2 0 2 3
İPF404 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5 6
Alan Seçmeli (3.Grup) (Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencilerimiz bu  gruptan ders almayacaktır. Diğer öğrencilerimiz bu gruptan bir ders seçecektir.)
İLH438 Sosyal Değişme ve Din 2 0 2 3
İLH440 Din-Felsefe İlişkisi 2 0 2 3
İLH446 Klasik Tasavvuf Metinleri 2 0 2 3
İLH448 Günümüz İslam Dün.Dini Akım. 2 0 2 3
İLH458 Balkanların Dini Yapısı 2 0 2 3
TOPLAM       30
 
GENEL AKTS TOPLAMI (HAZIRLIK SINIFI HARİÇ) 240
 
Not:
 
Formasyon derslerini almayan öğrencilerimiz 172, formasyon derslerini alan öğrencilerimiz ise 175 kredi ile mezun olacaktır.