Hadis Okumaları


Fakültemiz Hadis Anabilim Dalı araştırma görevlileri Bekir Özüdoğru ve Recep Köklü tarafından her yıl yapılan Hadis Okumaları başlamıştır. İlgi duyan öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.


Hadis Tarihi ve Usulü Okumaları (el-Hadîs ve’l-muhaddisûn)
          Arş. Gör. Recep Köklü            Perşembe günleri D-10 sınıfında  10:30-12:00

Hadis Metinleri Okumaları (Sahihayn Şerhi Mebâriku’l-ezhâr)
          Arş. Gör. Bekir Özüdoğru       Cuma günleri D-10 sınıfında          13:00-14:30