Dr. Yaşar AKASLAN'ın Deneme Dersi


Kur'an Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalına müracaat eden Dr. Yaşar AKASLAN'ın deneme dersinin yeri ve saati aşağıda belirtilmiştir.
Duyurulur.


Tarih    : 20.11.2017
Saat    : 13:00
Yer      : İlahiyat Fakültesi D10 Sınıfı