Dr. Faruk SANCAR'ın Deneme Dersi


Kelam Anabilim Dalına müracaat eden Dr. Faruk SANCAR'ın "Tarihten Günümüze Selefi Düşüncenin Temel Özellikleri"konulu deneme dersinin yeri ve saati aşağıda belirtilmiştir.
Duyurulur.


Tarih    : 03.11.2017
Saat    : 14:00
Yer      : İlahiyat Fakültesi D10 Sınıfı