Ders Kayıtları Hakkında
Fakültemizde 2017-18 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde eğitim programı (Yaz Okulu) uygulanmayacaktır.
 BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS KAYITLARINI AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARA UYGUN OLARAK YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

İlahiyat Eski Lisans Programı
İlahiyat Yeni Lisans Programı   

2017-18 Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programları

Öğrencilerimizin tamamının varsa öncelikle alt sınıflardan kalan derslerini almaları gerekmektedir.

Üst sınıftan ders alabilmek için öğrenci GANO’sunun (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) en az 2.00 olması gerekmektedir.

GANO’su

2 - 2,99 arasında olanlar öğrenciler en fazla                                     38 AKTS’lik ders alabilirler.

3 - 3,49 arasında olanlar (en fazla 9’u üst sınıftan olmak şartıyla) 42 AKTS’lik ders alabilirler.

3,50 ve üzerinde olanlar en fazla                                                      45 AKTS’lik ders alabilirler.

Kur’an Okuma ve Tecvit Dersleri

Kur’an okuma ve Tecvit dersleri her sınıfta gündüz 6 ve gece 4 şube olacak şekilde açılmıştır. Bu şubelerin toplam öğrenci sayıları ve tekrar öğrenci sayılarının denk olması planlanmaktadır. Şubelerde dersi ilk defa veya tekrar alan öğrenci gruplarından birinin dengesiz olması durumunda kesin kayıt tarihleri dikkate alınarak daha sonra kayıt olanların şubeleri değiştirilebilecektir.

Hazırlık Sınıfları

Hazırlık öğrencilerimizin ders kaydı yapmasına gerek yoktur. 13 Eylül Çarşamba günü muafiyet sınavına girip başarılı olan Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz 1.sınıfa aktarılacak ve ders kayıtlarını danışman hocaları ile birlikte yapabileceklerdir.

1.Sınıf Öğrencilerimiz: Yeni müfredata tabidirler. 1.Dönem derslerini alabilirler. 30 AKTS’den fazla ders alamazlar.

2.Sınıf Öğrencilerimiz: Yeni müfredata tabidirler. Üst sınıftan ders alabilecek ortalamaya sahip olanlar seçmeli ders almak isterlerse pedagojik formasyonlu diploma alabilmek için 3.sınıf seçmeli derslerin içerisindeki formasyon derslerini almaları gerekmektedir.

3.Sınıf Öğrencilerimiz: Yeni müfredata tabidirler. Pedagojik formasyonlu diploma almak isteyenler aşağıda sınıf ve dönemleri de belirtilen ve seçmeli dersler arasında bulunan dersleri almak zorundadır. 2017-18 Güz Yarıyılında 3.Sınıf Güz dönemi derslerini almaları gerekmektedir.

Daha önce 3.sınıf seçmeli dersi almış olup sisteminde formasyon dersi göremeyen öğrencilerimiz ders ekle/sil haftasında danışmanlarına başvurup formasyon derslerini seçebileceklerdir.

3.sınıf öğrencisi olup 2017-18 bahar dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerimiz başvurdukları takdirde durumları incelenecek ve uygun görülürse formasyon derslerini Eğitim Fakültesinde açılan pedagojik formasyon programından alabileceklerdir.

Güz Dönemi

 

Bahar Dönemi

3.Sınıf

 

3.Sınıf

İPF301

Eğitim Bilimine Giriş

 

İPF302

Eğitim Psikolojisi

İPF303

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

İPF304

Eğitimde Program Geliştirme

İPF305

Öğretim Tekn. ve Mat. Tasarımı

 

İPF306

Sınıf Yönetimi

4.Sınıf

 

4.Sınıf

İPF401

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

İPF402

Rehberlik

İPF403

Özel Öğretim Yöntemleri

 

İPF404

Öğretmenlik Uygulaması

Pedagojik formasyonsuz mezun olmak isteyen öğrencilerimiz diğer seçmeli derslerden 3 tanesini almak durumundadır.

4.Sınıf Öğrencilerimiz: Eski müfredata tabidirler. Pedagojik formasyonlarını Eğitim Fakültesinde açılmakta olan programdan alabilirler. Ders seçimlerinde tabi oldukları müfredatı takip etmeleri gerekmektedir.

4.sınıf öğrencisi olup 3.sınıftan alamadığı seçmeli ders bulunan öğrencilerimiz 3.sınıf seçmeli ders havuzunda bulunan dersleri almak zorundadır.