Bahar Dönemi Ders Kayıtları (Güncelleme: 29.01.2018 14:00) 
Öğrencilerimizin GANO'larına göre alabilecekleri AKTS sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sistemden kaynaklanan bir hata sebebiyle bu sınırlamaların dışında ders alan öğrencilerimizin ders seçimlerini bu AKTS sınırlamalarını dikkate alarak güncellemeleri önemle duyurulur.
 
Fakültemizde 2017-18 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde eğitim programı (Yaz Okulu) uygulanmayacaktır.
 

Öngörülemeyen eksikliklerin kayıtlardan önce tesbit edilip tamamlanabilmesi için duyuru erken yayınlanmaktadır. Değişiklik olması halinde bu sayfada belirtilecektir. Bu sebeple sayfayı belli aralıklarla takip etmeniz önerilir.


BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS KAYITLARINI AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARA UYGUN OLARAK YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Öğrencilerimizin tamamının varsa öncelikle alt sınıflardan kalan derslerini almaları gerekmektedir.

Ders seçimleri yapılırken çakışma durumuna dikkat edilmelidir. Aynı saatteki derslerden sadece biri seçilebilecektir. Sistem çakışan derslerin seçilmesine izin vermeyecektir. Sorumluluk öğrenciye aittir.

İLAHİYAT, İDKAB ve İLİTAM için
GANO'su
0,00 - 1,79 arasında olan öğrenciler en fazla  30  AKTS’lik ders alabilirler.
1,80 - 2,49 arasında olan öğrenciler en fazla  36  AKTS’lik ders alabilirler.
2,50 - 2,99 arasında olan öğrenciler en fazla  40  AKTS’lik ders alabilirler.
3,00 - 3,49 arasında olan öğrenciler en fazla  42  AKTS’lik ders alabilirler.
3,50 - 4,00 arasında olan öğrenciler en fazla 45  AKTS’lik ders alabilirler.

 

İLİTAM Müfredatı

 

İLAHİYAT PROGRAMI
   

Kur’an Okuma ve Tecvit Dersleri

Dersin verimliliğinin artırılması adına kız ve erkek öğrencilerimiz için sınıflar ayrılmıştır. Derslerin seçiminde bu ayrıma dikkat ediniz. Kur'an-ı Kerim derslerinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

I. ÖĞRETİM
Kuran Okuma Tecvid II
Kız Şube Erkek Şube
Yaşar KURT A Remzi ATEŞYÜREK A
Hatice Ş.AYNUR B Yaşar AKASLAN C
Yaşar AKASLAN A Hayrettin ÖZTÜRK C
Hayrunnisa NEFES A    
Kuran Okuma Tecvid IV
Kız Şube Erkek Şube
Hatice Ş.AYNUR A Remzi ATEŞYÜREK B
Hayrunnisa NEFES B Yaşar AKASLAN A
Hayrunnisa NEFES C Hayrettin ÖZTÜRK C
Kuran Okuma Tecvid VI
Kız Şube Erkek Şube
Yaşar KURT A Yaşar KURT B
Hatice Ş.AYNUR B Yaşar AKASLAN A
Remzi ATEŞYÜREK A Hayrettin ÖZTÜRK C
Hayrunnisa NEFES C    
Kuran Okuma Tecvid VIII
Kız Şube Erkek Şube
Yaşar KURT A Remzi ATEŞYÜREK C
Hatice Ş.AYNUR B Hayrettin ÖZTÜRK A
II. ÖĞRETİM
Kuran Okuma Tecvid II
Kız Şube Erkek Şube
Yaşar KURT D Remzi ATEŞYÜREK D
Yaşar AKASLAN E Hayrettin ÖZTÜRK E
Hayrunnisa NEFES D Yaşar AKASLAN E
Kuran Okuma Tecvid IV
Kız Şube Erkek Şube
Yaşar KURT D Yaşar AKASLAN D
Hatice Ş.AYNUR E Hayrettin ÖZTÜRK E
Hayrunnisa NEFES D    
Kuran Okuma Tecvid VI
Kız Şube Erkek Şube
Yaşar KURT D Yaşar AKASLAN E
Hatice Ş.AYNUR E Remzi ATEŞYÜREK D
Hayrunnisa NEFES D Hayrettin ÖZTÜRK E
Kuran Okuma Tecvid VIII
Kız Şube Erkek Şube
Hatice Ş.AYNUR D Remzi ATEŞYÜREK D
Hayrunnisa NEFES E    

 

Şubelerin toplam öğrenci sayıları ve tekrar öğrenci sayılarının denk olması planlanmaktadır. Şubelerde dersi ilk defa veya tekrar alan öğrenci gruplarından birinin dengesiz olması durumunda kesin kayıt tarihleri dikkate alınarak daha sonra kayıt olanların şubeleri değiştirilebilecektir.

 

 

Hazırlık Sınıfları

Hazırlık öğrencilerimizin ders kaydı yapmasına gerek yoktur.

 

1.Sınıf Öğrencilerimiz:

Yeni müfredata tabidirler. 2.Dönem derslerini alabilirler. Ortalamalarına göre yukarıda belirtildiği şekilde 30 AKTS’den fazla ders alabilirler.

 

2.Sınıf Öğrencilerimiz:

Yeni müfredata tabidirler. Üst sınıftan ders alabilecek ortalamaya sahip olanlar seçmeli ders almak isterlerse pedagojik formasyonlu diploma alabilmek için 3.sınıf seçmeli derslerin içerisindeki formasyon derslerini almaları gerekmektedir.

 

3.Sınıf Öğrencilerimiz:

Yeni müfredata tabidirler. Pedagojik formasyonlu diploma almak isteyenler 3.sınıf bahar döneminde aşağıda listelenen ve seçmeli dersler arasında bulunan dersleri almak zorundadır.

Daha önce 3.sınıf seçmeli dersi almış olup sisteminde formasyon dersi göremeyen öğrencilerimiz danışmanlarına başvurup formasyon derslerini seçebileceklerdir.

Formasyon dersi istemeyen ve formasyonsuz diploma almak isteyen öğrencilerimiz "Epigrafi-Paleografi", "İslam ve Batı" ve "Kur'anda Ana Konular" derslerini I.Öğretimden alabileceklerdir.

 

Bahar Dönemi

3.Sınıf

İPF302

Eğitim Psikolojisi

İPF304

Eğitimde Program Geliştirme

İPF306

Sınıf Yönetimi

 

4.Sınıf Öğrencilerimiz:

Eski müfredata tabidirler. Ders seçimlerinde tabi oldukları müfredatı takip etmeleri gerekmektedir.

4.sınıf öğrencisi olup 3.sınıftan alamadığı seçmeli ders bulunan öğrencilerimiz "Epigrafi-Paleografi", "İslam ve Batı" ve "Kur'anda Ana Konular" derslerini I.Öğretimden alabileceklerdir.

4.sınıf öğrencilerimizin 4.sınıf seçmeli derslerden herhangi 3'ünü almaları gerekmektedir.

 

İDKAB PROGRAMI
   
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ AÇILAN DERSLER
Kod Ders Adı T U K A Öğretim Elemanı
İDÖ206 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II 1 2 2 5 M.KARA
İDÖ206 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III 1 2 2 4 A.OKUYAN

 

 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrenci almadığı için Kur'an Okuma Bilgi ve Becerileri II ve III dışındaki bölüm dersleri açılmayacaktır. Bu nedenle bölüm öğrencilerimiz kalan dersleri aşağıdaki tabloda belirtilen derslerle beraber işleyeceklerdir.

 
AÇILACAK DERSLER TAKİP EDİLECEK DERSLER
Kod Ders Adı Öğr.Elemanı Fakülte/Bölüm Kod Ders Adı
EGT401 Rehberlik   Eğitim/Sos.Bil.Öğr. EGT404 Rehberlik
EGT402 T.Eğ.S.veOk.Yön.   Eğitim/Sos.Bil.Öğr. EGT306 Türk Eğ.Sis. ve Ok.Yön.
İDÖ314 Özel Öğretim Yönt.i I   Eğitim/Sos.Bil.Öğr. SBÖ320 Özel Öğretim Yöntemleri I
İDÖ104 Arapça-II Nezam A.EİD İlahiyat/İlahiyat İLH114 Arap Dili ve Edebiyatı II
İDÖ203 Arapça III Nezam A.EİD İlahiyat/İlahiyat İLH114 Arap Dili ve Edebiyatı II
İDÖ208 Arapça IV A.YÜKSEL İlahiyat/İlahiyat İLH204 Arap Dili ve Edebiyatı IV
İDÖ209 Felsefeye Giriş H.ATSIZ İlahiyat/İlahiyat İLH308 Felsefe Tarihi
İDÖ210 İslami Türk Ed. H.İ.HAKSEVER İlahiyat/İlahiyat İLH216 Türk İslam Ed.
İDÖ302 Din Felsefesi M.YASA İlahiyat/İlahiyat İLH404 Din Felsefesi
İDÖ311 A Seç.III O.ŞAHİN İlahiyat/İlahiyat İLH450 Gün.Fıkıh Problemleri
İDÖ312 Ahlak ve Değ.Eğ. A.BOLAT İlahiyat/İlahiyat İLH446 Klas.Tasavvuf Metinleri
İDÖ320 A Seç.IV Y.AKASLAN İlahiyat/İlahiyat İLH452 Makamla Kur'an Ok.
İDÖ401 Din Eğitimi İ.TURAN İlahiyat/İlahiyat İLH212 Din Eğitimi
İDÖ402 Kur'an'da A.Tem.   İlahiyat/İlahiyat İLH218 Tefsir II
İDÖ404 Kült.Ar.Din Öğr. C.BATUK İlahiyat/İlahiyat İLH222 Dinler Tarihi II
İDÖ413 A Seç.V A.R.AYDIN İlahiyat/İlahiyat İLH432 Ruh Sağlığı ve Din
İDÖ420 A Seç.VII E.PERŞEMBE İlahiyat/İlahiyat İLH438 Sosyal Değ. ve Din